Logo producenta kosmetyków samochodowych 4nano

Kontakt:

e-mail

biuro@4nano.pl

telefon

+48 500 265 930

telefon

+48 792 292 632

Social media:

Facebook

4nano polska

Instagram

4nano Polska

Polityka Prywatności

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu internetowego, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis internetowy jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis internetowy, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).  Dane będą przetwarzane w czasie, w którym można wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który Administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie ustaw. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest 4NANO SZCZYGIEŁ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Katowicach (40-645) przy ul. Radockiego 184/6. – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego i Sprzedawcą.

 1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie www.4nano.pl (zwanych dalej: „Serwisem internetowym”). Została stworzona i przyjęta przez Administratora.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. realizacji zleceń i zamówień realizowanych przez podmiot,
 2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na podmiocie,
 3. komunikacji związanej z obsługą pytań, zleceń i zamówień, oferowanych przez podmiot (kontakt telefoniczny, mailowy, formularz kontaktowy naszego serwisu internetowego itp.),
 4. przy obsłudze reklamacji lub ewentualnych innych roszczeń,
 5. w celach analitycznych lub statystycznych,
 6. kierowania do Państwa treści marketingowych (dostarczanie komunikacji marketingowej na podstawie plików cookies, danych analitycznych oraz marketingu bezpośredniego),

1.3. Poprzez zaznaczenie opcji „Chcę otrzymywać e-mail Newsletter” (Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.4nano.pl oraz na wykorzystanie komunikacji email w celach marketingowych)., dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis internetowy również w celu przekazywania informacji o ofercie i dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o ofercie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

1.4. Informujemy, że w Serwisie internetowym mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu internetowego nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

 1. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie internetowym, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis internetowy dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

2.1. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis internetowy: anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu statystycznym, korzystając z rozwiązania standardowego Google Analytics. Narzędzie to działa na podstawie tzw. plików cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Google znajduje się pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ .

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem internetowym, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem internetowym.

2.2. Dane gromadzone przez Serwis internetowy to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.

2.2.1. W celu skorzystania z rozmowy/konsultacji Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz kontaktowy poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz inne dane dodatkowe. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.2.2. Serwis internetowy umożliwia kontakt z właściwymi działami Serwisu internetowego za pomocą formularza kontaktowego lub telefonu. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail i/lub numer telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym tj. odpowiedzi na pytanie Użytkownika.

2.2.3. Serwis internetowy umożliwia zapisanie się do newslettera poprzez kliknięcie opcji „zamów newsletter”. Użytkownik, zapisując się do newslettera podaje dane takie jak: adres e – mail. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownika naszego biuletynu lub newslettera.

2.3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy przesłać wniosek na adres biuro@4nano.pl.

2.4. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować newslettera lub subskrypcji. Może to zrobić samodzielnie poprzez opcję „Wypisz się z newslettera” dostępną w każdej wiadomości wysłanej przez Serwis internetowy w ramach Newslettera.

 1. Pliki Cookies i sposób ich wykorzystywania

Podczas korzystania z Serwisu internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są pliki cookies. Nasza polityka cookies jest dostępna pod adresem: https://4nano.pl/polityka-cookies/

 1. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”)., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. Zm.).

Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

 1. Prawa wynikające z RODO

Zgodnie z RODO – Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z 27.04.2016 Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • usunięcia swoich danych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • bycia anonimowym
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • poprawiania swoich danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • bycia powiadomionym o wycieku danych

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO dane mogą być profilowane.

 1. Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: biuro@4nano.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

W przypadku nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.